biganə

biganə
f. 1) yad adam, özgə; 2) əlaqəsiz, əlaqəsi olmayan; 3) maraqlanmayan; 4) xarici, yabançı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Bigan — Bigan, Stadt u. Hauptort eines Districtes auf der Insel Manila …   Pierer's Universal-Lexikon

  • bigan — bigan(e see begin and bego …   Useful english dictionary

  • biganə — sif. <fars.> Yad, yabançı, özgə, tanış olmayan. Biganə adam. – Bu tədbir ilə mülki İran tayfeyi biganənin hücumundan məhfuz qaldı. M. F. A.. // İs. mənasında. Derlər səni eşqə mübtəlasan; Biganələr ilə aşinasan. F.. Nə baxırsan oğrun oğrun; …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biganələnmək — f. Biganə olmaq, yad olmaq, yadlaşmaq. Salıbdır meylini yarım kuyinə; Əqlü huşum məndən biganələnmiş. M. V. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biganəgi — f. biganəlik, yadlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • biganəlik — is. Yadlıq, yabançılıq. Şahım, nəzər et məni gədayə; Biganəlik etmə aşinayə! F.. Xalqla dövlət arasında ədavətin, biganəliyin əsil səbəbi ruhanilərdir. M. F. A.. <Ulduz> ürəkləri ilə dodaqları arasında daima bir ayrılıq, bir biganəlik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bígan — see bíegan …   Old to modern English dictionary

  • bigane — bigan(e see begin and bego …   Useful english dictionary

  • Duty to rescue — Tort law Part of the …   Wikipedia

  • Jizi — Chinese name Traditional Chinese 箕子 Simplified Chinese 箕子 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”